Michael Wenger

Leiter Verkaufssupport

Michael Wenger
033 226 88 60
079 900 25 22
21902
DE, FR, EN

Dipl. Ver­si­che­rungs­wirt­schaf­ter / HF

Berufliche Laufbahn 

01.2019 – heu­te: Lei­ter Verkaufssupport, die Mo­bi­li­ar Ge­ne­ral­agen­tur Thun
10.2016 – 12.2018: Kundenberater, Helvetia
03.2013 – 09.2016: Kundenberater, Visana

Freizeit/Privat 

Golf, Skifahren, Kulinarik